Değerli Müşterilerimiz,

Biendustri tarafından yönetilen https://www.biendustri.com/ adlı internet sitesini ("Site”)  ziyaret eden müşterilerimizin gizliliği korumak Şirketimizin temel amaçlarındandır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında "Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket eden ve ticari faaliyetlerini " İKİTELLİ O.S.B. ESKOOP SANAYİ SİTESİ C1 BLOK NO: 1-3 34306 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL ” adresinde sürdüren "İleri Endüstri Pnömatik Hidrolik San. Ve Tic. Ltd. Şti.”

("Biendustri”) olarak şirketimizin, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili uygulamaları hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Bu bilgilendirmede:

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız ve İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

1.1. Üye (veya Üyeliksiz) Olarak Site ve Mobil Uygulama ya da Temassız Ödeme Sistemi Üzerinden Alışveriş Yapılmak İstendiğinde;

aktarılmaktadır.)

1.2. Ticari İletişim Süreci

Tarafınızla ticari iletişim kurmanız adına açık bir rıza vermeniz hâlinde, genel ve/veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, reklamlar, bilgilendirmeler ve pazarlama faaliyetleri ile size yönelik SMS, e-posta, arama vb. ticari iletişim faaliyetlerinde bulunabilmek ve ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin iletilmesi amaçlarıyla ad soyad, telefon numarası, adres ve e-posta adresi bilgilerinizi işlemekteyiz.

1.3. Çağrı Merkezi Satış Danışmanlığı

Tarafımızla iletişim kanallarımız aracılığıyla iletişime geçmeniz hâlinde, ilettiğiniz şikâyetlerinizi çözebilmek, sorularınıza cevap verebilmek ve ihtiyaç hâlinde tarafınızla yeniden iletişime geçebilmek, müşteri memnuniyetini geliştirmek amaçlarıyla ad soyad, telefon numarası, adres ve

e-posta bilgilerinizi işliyoruz. Çağrı merkezimizle yaptığınız sesli ve/veya görüntülü görüşmeler, sayılan amaçlarla kayıt altına alınmaktadır.

1.4. Yasal Süreçler Hakkında

Başta Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) olmak üzere yasal düzenlemelerden doğan yükümlülüklerimizi ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek (istenildiği takdirde bu bilgileri, yetki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve adli makamlarla paylaşmak vb.) amaçlarıyla ad soyad, adres, telefon, e-posta, alışveriş bilgisi, fatura ve ödeme detayı, aracı kurum bilgisi ve log kayıtları bilgilerinizi işlemekteyiz.

2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla ve Kimlere Aktardığımız

Kişisel verilerinizi, Şirketimiz; pazarlama, reklam, lojistik hizmeti, ödeme hizmeti ya da özel uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla yurt içindeki iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarıyla (pazarlama ve reklam hizmet sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler ), Adli makamlar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yasal düzenlemelerden doğan bilgi ve belge verme vb. yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve olası bir yargılamada yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla tarafımızdan istenen bilgileri ilgili merciilerle, Olası bir hak kaybının ve mağduriyetin önüne geçmek amacıyla şüpheli işlem takibi gibi

gerekli durumlarda iş ortaklarımız ve ödeme kuruluşlarıyla, Şirketimize ait reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere iş ortaklarımızla, Şirketimiz; pazarlama, reklam, lojistik hizmeti, ödeme hizmeti ya da özel uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla yurt dışında

bulunan hizmet sağlayıcılarıyla ve iş ortaklarıyla (sunucuların yurtdışında olması sebebiyle) ad soyad, adres, telefon, e-posta, alışveriş bilgisi, fatura ve ödeme detayı, aracı kurum bilgisi ve log kayıtları bilgilerinizi yurtdışıyla paylaşmaktayız.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, BiEndustri tarafından https://www.biendustri.com/ web sitesini ziyaret etmeniz ve/veya BiEndustri’ın Mobil Uygulamasını kullanmanız dolayısıyla çerezler (cookies) vasıtasıyla işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlar doğrultusunda otomatik yolla toplanmaktadır. Çağrı Merkezimizi arayarak ilettiğiniz kişisel verileriniz, çağrı merkezi çalışanlarımızca şikâyetlerinize çözüm

üretmek ve müşteri memnuniyetini geliştirmek amaçlarıyla bilgisayar ortalamına manuel olarak yazılarak da toplanabilir. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için "Çerez Aydınlatma Metni”ni inceleyebilirsiniz. Kişisel verileriniz;

• KVKK. m. 5/2 (a) hükmü uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• KVKK. m. 5/2 (ç) hükmü uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

• KVKK. m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebepler uyarınca işlenmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde, satis@BiEndustri.com adresine e-posta ileterek veya " İKİTELLİ O.S.B. ESKOOP SANAYİ SİTESİ C1 BLOK NO: 1-3 34306 BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL” adresine posta göndererek; a) verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse işlenen verilere ilişkin bilgi talep etme, c) verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun

kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) verilerinizin (aktarılmışsa) yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı tarafları öğrenme, e) eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesise bebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Biendustri, taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve her şartta en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Talebinizin sonuçlandırılmasına ilişkin ekstra bir maliyet kalemi doğması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilebilir. Talebiniz niteliğine göre kabul edilip işleme konulabilir veya gerekçesi açıklanarak yazılı usulle reddedilebilir. Yukarıda belirtilen süreç takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz (30) gün ve her şartta başvuru tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ("Kurul”) şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamayacağını unutmamalısınız. Kurul, şikâyet üzerine veya ihlâl iddiasını kendiliğinden öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlâlin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek kararı, ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz (30) gün içerisinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına da karar verebilir.

Biendustri, kayıtlarında bulunan kişisel verilerinizin hassasiyetle korunduğunu belirtmek isteriz. Bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Biendustri Ailesi.